ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

November 24, 2012

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556


ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครระหว่าง 2 มกราคม - 5 เมษายน 2556


          กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 
2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556  และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556   ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครปี 2556 คลิก!

ดูกำหนดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2556 คลิก!

มายเหตุ : นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
                 จำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน (ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน) 
===========================================================================
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เม.ย.56

ขั้นตอนการทดสอบบุคลิกภาพ  คลิก!
ขั้นตอนการตรวจร่างกาย คลิก!

ให้ผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพและสัมภาษณ์ นำชุดกีฬาและรองเท้าสำหรับวิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายมาด้วยในวันที่  19 เม.ย. 56

No comments:


แบ่งปันหน้านี้